วันนี้คุณดูนาฬิกาชีวิตแล้วหรือยัง

นาฬิกาชีวิต

ในสมัยโบราณ วิถีชีวิตของผู้คนโดยปกติแล้วมักจะทำกิจกรรมในเวลากลางวันและนอนในตอนกลางคืน ไม่เหมือนปัจจุบันนี้ที่มีแสงไฟ ไม่ว่าจะต้องการทำอะไรเวลาไหนก็สามารถทำได้ตลอดและไม่จำเป็นต้องเข้านอนตอนกลางคืนอย่างเดียว ด้วยเหตุนี้ บางคนจึงหลงลืมและมองข้ามบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญไป

หลายๆ คนคงเคยได้ยินคำว่า “นาฬิกาชีวิต หรือ Biological Clock” หรือก็คือสิ่งที่อยู่ในตัวของมนุษย์เราทุกคน ซึ่งเป็นตัวที่คอยบ่งบอกว่าในแต่ละช่วงเวลาของวันร่างกายของเราควรจะทำอะไรบ้าง โดยมีความสัมพันธ์กันระหว่างระบบในร่างกายและช่วงเวลาต่างๆ เช่น เวลาที่ควรตื่นนอน เวลาที่ควรเข้าห้องน้ำ เวลาที่ควรรับประทานอาหาร เป็นต้น ซึ่งถ้าหากปฏิบัติได้ตามเวลาของนาฬิกาชีวิต ก็จะส่งผลให้ร่างกายเกิดความสมดุลและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต่อมไพเนียล หรือ Pineal Gland นั้น คือต่อมไร้ท่อที่อยู่บริเวณกึ่งกลางของสมองส่วนซีรีบรัมซ้ายและขวา มันมีหน้าที่ในการสร้างสารเซโรโตนินเพื่อกระตุ้นให้เราตื่นนอนตอนเช้า และสร้างสารเมลาโตนินเพื่อให้เรารู้สึกง่วงในตอนกลางคืน อวัยวะส่วนนี้เองที่ทำงานเปรียบเสมือนนาฬิกาชีวิตของเรา ดังนั้น นาฬิกาชีวิตของคนเราจึงเหมือนกันทุกคน แต่กับบางคนที่สามารถนอนตอนกลางวันและตื่นในตอนกลางคืนได้นั้น เป็นเพียงแค่ความเคยชินของร่างกาย ไม่เกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตแต่อย่างใด

และช่วงเวลาที่สำคัญที่เราไม่ควรหลีกเลี่ยงของนาฬิกาชีวิต มีด้วยกันทั้งหมดดังต่อไปนี้

– เวลา 04.00 – 05.00 น. เป็นช่วงเวลาที่ปอดกำลังทำงานอย่างเต็มที่ จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการตื่นนอน เพื่อมารับอากาศบริสุทธิ์ของเช้าวันใหม่

– เวลา 05.00 – 07.00 น. เป็นช่วงเวลาที่ลำไส้ใหญ่ทำงานเพื่อขับของเสียออกจากร่างกาย จึงเหมาะสมที่จะขับถ่ายในเวลานี้ การดื่มน้ำจะช่วยกระตุ้นให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้น

– เวลา 07.00 – 09.00 น. เป็นช่วงเวลาที่เหมาะจะรับประทานอาหารเช้า เพราะร่างกายต้องการพลังงาน

– เวลา 09.00 – 11.00 น. เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายรู้สึกตื่นตัวที่สุด จึงเหมาะสำหรับการทำกิจกรรมหรืองาน

– เวลา 11.00 น. – 13.00 น. เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทานมื้อเที่ยง ก่อนจะเข้าสู่ช่วงที่ลำไส้เล็กจะดูดซีมสารอาหารในตอนบ่าย

– เวลา 15.00 – 17.00 น. เป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดในการออกกำลังกาย

– เวลา 21.00 น. – 23.00น. เป็นช่วงที่ร่างกายจะเริ่มหลั่งสารเมลาโทนิน จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะเข้านอน

หากนาฬิกาชีวิตเพี้ยนไปอาจเสี่ยงที่จะเกิดโรคร้ายกับร่างกายได้ ดังนั้น เราจึงควรหันมาเอาใส่ใจนาฬิกาชีวิต เพื่อให้ร่างกายของเราสมบูรณ์ แข็งแรง